Új balatoni horgászrend 2012. január 1-től

halak-kA Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt (BHNp) közzétette a 2012. január 1-től hatályos Balatoni Horgászrendet. A BHNp által a horgászrendhez fűzött kiegészítő tudnivalók, a bekövetkezett változtatások indokolása a Társaság honlapján olvasható. Ez az oldal INNEN is elérhető.


A Balatoni Horgászrend alább, a bővebben linkre kattintva látható.


Balatoni Horgászrend

A horgászrend 2012. január 1-én lép hatályba.


 

  1./     A Balatonon és vízrendszerén – a területi engedélyeken feltüntetett vízterületeken – csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel szabad horgászni.

  2. /   A horgászat megkezdése előtt meg kell ismerni, és a horgászat során be kell tartani a helyi horgászrendet.

  3./    A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosult személy (rendőrség, halászati hatóság, halőr, mezőőr, természetvédelmi őr), felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát felmutatni, illetve járműve átvizsgálását biztosítani.

  4. /   Március 1. – március 31. közötti időben ragadozó halakra horgászni TILOS!

  5. /   Április 1. – április 30. közötti időben csak partról lehet horgászni. Ebben az időszakban vízijárműről (vitorlás, csónak, stb.), fürdőeszközről, illetve parti bejáróval nem rendelkező vízállásról (stégről) horgászni TILOS!

  6. /   Október 15. – március 31. közötti időben a vermelő halállomány védelme érdekében halradar használata TILOS!

  7. /   Október 15. – március 31. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak, stb.) csak 04-22 óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS!  A parti horgászatot e korlátozás nem érinti.

  8. /   A felnőtt horgász naponta legfeljebb 5 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot.
A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.

  9. /    Az ifjúsági horgász naponta legfeljebb 3 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot.

             A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.

10./    A gyermek horgász méretkorlátozással védett halat nem foghat, a méretkorlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.

11./  24 órás jeggyel összesen a törvény által egy napra meghatározott darabszám fogható!

12./   72 órás jeggyel összesen a törvény által három napra meghatározott darabszám   fogható!

13./    A Kis-Balatonon naponta egy db méretkorlátozással védett ragadozó hal fogható.

14./  A felnőtt horgász egy időben két horgászbottal, botonként maximum három horoggal horgászhat.

15./   Az ifjúsági horgász egy időben egy horgászbottal, azon maximum két horoggal horgászhat.

16./    A gyermek horgász egy időben egy horgászbottal, egy horoggal és kizárólag úszós felszereléssel horgászhat.

17./    A Balatonon kizárólag a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kiadott fogási napló érvényes, a kifogott halakat ebbe kell beírni.

18./    A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban az adott napot. Vízijárművel (vitorlás, csónak, stb.) az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.

19./    A méretkorlátozással védett halakat a fogási naplóba a fogást követően azonnal be kell írni.
A többi halat (garda, egyéb halfajok)a horgászat befejezése után, de a vízpart elhagyása előtt kell beírni a fogási naplóba.

20./   A fogási naplóban jelezni kell a méretkorlátozással védett halak fogásának időpontját (dátum, óra, perc).

21./   A fogási naplóban a fogás helyét vezetni kell, a Balaton esetében azt a települést kell megjelölni, amelynek partszakaszán a horgász horgászik, nyíltvízi (vízijárműről történő pl: vitorlás, csónak, stb.) horgászat esetén azt a települést, ahol van a kikötő, amelyből indult.

22. /  Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy esetleg elpusztult.

23./    Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni.

24./    A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő hal szállítása TILOS!

25./    A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni, később visszaengedni tilos.
A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.

26./    A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!

27./    A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el!

28./    Tilos a behordás vagy más eszközzel történő bejuttatás (pl: etetőhajó), a csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.

29./    A haltelepítési pontokon elrendelt eseti időszakos tilalmak betartása kötelező.

30./    Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos.

31./   Szigorúan tilos az un. gereblyéző horgászmódszer és minden olyan módszer alkalmazása, amely során a horgot kívülről akasztják a hal testébe.

32./    A kívülről akadt halat megtartani TILOS!

33./    Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelező.

34./   Az őshonos halállomány védelme miatt razbórát, ezüstkárászt a Balatonba engedni,azzal csalizni SZIGORÚAN TILOS!

35./   Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.

36./   Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos. A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.

37./  A Balatonon a halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségű szoktató beetetése TILOS.


 


Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk javítani ezen az oldalon és a felhasználói élményen (pl: nyomkövető sütik). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.