fogasinaploleadas
Allami jegyek forgalmazasa

BBHSZ - Köszöntő

Új néven folytatjuk a Szövetség munkáját !

A Veszprém Megyei Bíróság a 2007. november 22-én jogerőre emelkedett Pk. 60.161/1993/33. számú végzésével jóváhagyta módosított alapszabályunkat, benne új nevünket, a Bakony – Balaton Horgász Szövetséget, rövidítve a BBHSZ -t.

Miért vált szükségessé az alapszabály módosítása? Azért mert változik a világ, változnak a körülmények... Működésünk már régebb óta túllépte a megye határát. A gyorsuló élet a civil szervezetektől is gyorsabb reagálást, gyorsabb válaszjelzést igényel. A gyorsabb döntéshozatal csak az eddigieknél korszerűbb szervezeti kereteket között valósítható meg. Az informatika napjainkban már nem a napi munkát megkönnyítő újdonság, hanem a napi élet, a működési mechanizmus szerves alkotó eleme. Lehetne még az indokokat sorolni, de a végső szándék a meghatározó. Az alapszabály-módosítás célja az érdekérvényesítő munkánk hatékonyságának növelése.

Új alapszabályhoz új név szükséges? Nem feltétlenül, de esetünkben a névváltozás indokolt. Az alapvető indok az a szándék volt, hogy nevünk is érzékeltesse a változást, a Szövetség új súlyponti kérdéseit. Többedik indokként ugyanakkor azt sem kívánjuk elhallgatni, hogy a névváltoztatást motiválta az elhatárolódás szándéka is. Elhatárolódás attól az időszaktól amelynek döntései nem váltak a Szövetség javára, nem növelték hanem rombolták a Szövetség addig kivívott elismertségét és amely időszak gazdálkodása sem a Szövetség anyagi erősödését szolgálta.
Azóta nagy erőfeszítéssel, az egyesületek többségének erős összefogásával talpra álltunk, majd megerősödtünk és ma már ismételten hosszútávú céljaink vannak.

Vannak akik nem tartanak velünk, a többséggel. Vannak olyanok akik az év végével jogilag is megválnak a közösségünktől. Ki ezért, ki azért.
A mozgás, a változás a civil szervezetek világában is természetes folyamat, az ezzel kapcsolatos döntések helyességét majd a helyi horgászoknak kell megítélniük, illetve fogják megítélni!

A Bakony – Balaton Horgász Szövetség az 1993 májusában megalakult Horgász Egyesületek Veszprém Megyei Szövetsége (HEVMESZ) jogutódja.

A Szövetség saját vízterülettel még nem rendelkezik, tagságunk zömében az egyesületi – esetenként országos hírű - saját vizeken illetve a Balatonon horgászik. Szövetségünk tehát a Bakony – Balaton érdekeltségű horgászok, egyesületek szervezett közössége.

Taglétszámunk évenként növekszik. 2005-ben 7.623 horgász tartozott szövetségünkhöz, ez a létszám azóta tovább növekedett, legutóbbi hivatalos taglétszám adatunk 8.225 fő (2006. december 31-i állapot).* ( Kiegészítés a 2007.december 31-i állapottal: 8.673 fő)

Szövetségünk az alapszabályában rögzítettek szerint dolgozik és a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) tagszövetségeként tevékenykedik. Ez év szeptemberétől ugyancsak tagjai vagyunk a Balatoni Horgászturisztikai Szövetségnek. Társultunk több Leader Csoporthoz.

Elsődleges feladataink:

A Szövetség és a tagegyesületek érdekeinek védelme és képviselete. A tagegyesületek alapszabályszerű működésének segítése. A horgászati feltételek javítása. A tagegyesületek tisztségviselőinek szakmai felkészítésében való közreműködés, a horgász egyesületek szakmai munkájának (ifjúsági, verseny, környezetvédelmi stb. tevékenységek) segítése. Önálló szövetségi rendezvények szervezése. Kiemelt feladatnak tartjuk – és ez jelenti fokozott közhasznúságunk egyik alappillérét - a jövő nemzedékével való foglalkozást, a gyermek és ifjúsági horgászok nevelését, képzését.

Támogatjuk tagegyesületeink pályázati törekvéseit, ezek elkészítéséhez szakmai segítséget nyújtunk.

Szövetségünk nyitott

Szívesen várunk és hívunk minden olyan civil szervezetet, horgász egyesületet tagjaink közé, amelyek a Balaton – Bakony vonzáskörzetében tevékenykednek, vagy e térségben fejtik ki tevékenységüket.

Szeretettel hívunk és várunk minden olyan horgász egyesületet, civil szervezetet amelyek tagjai a Balatonon horgásznak és a balatoni horgászati feltételek javítása érdekében velünk együtt szükségesnek látják és tartják az eddigieknél egységesebb közös véleményalakítást és véleménynyilvánítást, a közös fellépésben rejlő lehetőségek teljesebb körű kibontakoztatását.

Honlapunk nyitott

Nyitott a horgászok észrevételeinek és véleményeinek befogadására, közreadására. Kifelé is nyitott, célunk a horgász tagság széleskörű tájékoztatása a Szövetség, a tagegyesületek tevékenységéről. "Belső honlapunk" (Intranet) működtetése a Szövetség tagegyesületeinek, választott testületeinek és munkabizottságainak kapcsolattartását, az információcsere naprakészségét szolgálja.

Honlapunk nyitott a „nem horgászok” felé is. Várjuk látogatásukat és szeretnénk ha minél többször visszatérnének.

Végül a honlap „szerkesztősége” is nyitott. Várunk mindenkit, - nemcsak kritikájával, de ötletével, javaslatával és a konkrét kétkezi – egy egérnyi - munkájával egyetemben, szeretettel:

dr. Táncsics Aladár

elnök

Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk javítani ezen az oldalon és a felhasználói élményen (pl: nyomkövető sütik). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.