Köszöntő - 2021

Megújulás a Bakony - Balaton Horgász Szövetségnél!

 

2021. december 03.-án szövetségünk megtartotta tisztújító küldöttgyűlését, amely egy előrehozott tisztújítás volt, hiszen a mandátumok csak 2022. tavaszán szűntek volna meg. Hogy miért történt ez így? Ennek kettős oka volt. Az egyik, úgy átalakítani a szervezetet, hogy az a következő év indításakor már  struktúrájában is megfeleljen a MOHOSZ Választmány által előírt feltételeknek. A másik, az emberi tényezők. Mert minden mögött, - legyen az egyesület, vagy szövetség, - ember, emberek állnak.

                                                                     "Míg állni látszék az idő, Bár a szekér szaladt."

"Megöregedtünk", mondta Hideghéthy Csaba leköszönő elnök, és ez a megállapítás bizony igaz dr. Táncsics Aladár leköszönő ügyvezető elnökre is, hisz mindketten több évtizedes horgászmozgalmi múlttal rendelkeznek, és a szövetségi munkájuk is tízen-években mérhető már. Persze, aki a horgász mozgalomban töltötte élete nagy részét, nem tud ettől teljesen elszakadni, hiszen saját egyesületeikben továbbra is vezető tisztségeket töltenek be, illetve dr. Táncsics Aladárt a Bakony Balaton Horgász Szövetség küldöttei tiszteletbeli elnökké nevezték ki és honlapjainkat Ő szerkeszti a továbbiakban is!

A tisztújító küldöttgyűlésen egy generációnyit fiatalítva, ügyvezető elnöknek Császár Erzsébetet, elnöknek pedig Hegedüs Ákost választották a küldöttek, valamint a megszaporodott feladatok ellátása érdekében az elnökség létszámát 7 főről, 9 főre emelték.  

Bakony – Balaton Horgász Szövetség az 1993 májusában megalakult Horgász Egyesületek Veszprém Megyei Szövetsége (HEVMESZ) jogutódja.

A Szövetség  saját kezelésű vízterülettel is  rendelkezik (Kígyós-patak), de tagságunk zömében az egyesületi – esetenként országos hírű - saját vizeken illetve a Balatonon horgászik. Szövetségünk tehát a Bakony – Balaton érdekeltségű horgászok, egyesületek szervezett közössége.

Taglétszámunk 2021-ben elérte a 9000 főt akik 34 tagegyesületbe tömörülve hódolnak szenvedélyüknek. Stratégiai célként tűzzük ki ennek a létszámnak a folyamatos bővítését.

Szövetségünk az alapszabályában rögzítettek szerint dolgozik és a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) tagszervezeteként tevékenykedik.

Elsődleges feladataink:

A Szövetség és a tagegyesületek érdekeinek védelme és képviselete. A tagegyesületek alapszabályszerű működésének segítése. A horgászati feltételek javítása. A tagegyesületek tisztségviselőinek szakmai felkészítésében való közreműködés, a horgász egyesületek szakmai munkájának (ifjúsági, verseny, környezetvédelmi stb. tevékenységek) segítése. Önálló szövetségi rendezvények szervezése. Kiemelt feladatnak tartjuk a jövő nemzedékével való foglalkozást, a gyermek és ifjúsági horgászok nevelését, képzését. Hét horgászvizsga bizottságot működtetünk, ahol a legkorszerűbb informatikai eszközökkel tartjuk az on-line horgászvizsgákat.

Támogatjuk tagegyesületeink pályázati törekvéseit, ezek elkészítéséhez szakmai segítséget nyújtunk. Elsőként kifejlesztettük az érintésmentes jegyvásárlást biztosító @ irodáinkat.

Magunkévá tettük és teljes egészében támogatjuk a Magyar Országos Horgász Szövetség 2021.11.03.-i választmányi ülésének a magyar horgászmozgalom struktúráját, működését jelentős mértékben átformáló - határozataiban foglaltakat, ezek között is kiemelt figyelemmel a V-15/2021. sz. A horgászszövetség 2021-2024. évi stratégiai célkitűzéseiről, a V-16/2021. sz. "A tagszövetségi minimum feltételekről", a V-20/2021. sz. "A területi illetékesség egyes kérdéseiről és a tagszövetségi    gyűjtőegyesületekről", a V-22/2021. sz. "A horgászszövetségi szankciók rendszeréről" határozatokra.

Szövetségünk nyitott

Szívesen várunk és hívunk minden olyan Veszprém megyei civil szervezetet, horgász egyesületet tagjaink közé, amelyek a Balaton – Bakony vonzáskörzetében tevékenykednek, vagy e térségben fejtik ki tevékenységüket.

Szeretettel hívunk és várunk minden olyan Veszprém megyei horgász egyesületet, civil szervezetet amelyek tagjai a Balatonon horgásznak és a balatoni horgászati feltételek javítása érdekében velünk együtt szükségesnek látják és tartják az eddigieknél egységesebb közös véleményalakítást és véleménynyilvánítást, a közös fellépésben rejlő lehetőségek teljesebb körű kibontakoztatását.

Honlapunk nyitott

Nyitott a horgászok észrevételeinek és véleményeinek befogadására, közreadására. Kifelé is nyitott, célunk a horgász tagság széleskörű tájékoztatása a Szövetség, a tagegyesületek tevékenységéről. Honlapunk nyitott a „nem horgászok” felé is. Várjuk látogatásukat és szeretnénk ha minél többször visszatérnének.

"Belső honlapunk" (Infó) működtetése a Szövetség tagegyesületeinek, választott testületeinek és munkabizottságainak kapcsolattartását, az információcsere naprakészségét szolgálja.

Tisztelettel köszöntök minden látogatót:

                                                                                                                                     Hegedüs Ákos
                                                                                                                                            elnök

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megújulás a Bakony - Balaton Horgász Szövetségnél!

2021. december 03.-án szövetségünk megtartotta tisztújító küldöttgyűlését, amely egy előrehozott tisztújítás volt, hiszen a mandátumok csak 2022. tavaszán szűntek volna meg. Hogy miért történt ez így? Ennek kettős oka volt. Az egyik, úgy átalakítani a szervezetet, hogy az a következő év indításakor már  struktúrájában is megfeleljen a MOHOSZ Választmány által előírt feltételeknek. A másik, az emberi tényezők. Mert minden mögött, - legyen az egyesület, vagy szövetség, - ember, emberek állnak.

                                                                     "Míg állni látszék az idő, Bár a szekér szaladt."

"Megöregedtünk", mondta Hideghéthy Csaba leköszönő elnök, és ez a megállapítás bizony igaz dr. Táncsics Aladár leköszönő ügyvezető elnökre is, hisz mindketten több évtizedes horgászmozgalmi múlttal rendelkeznek, és a szövetségi munkájuk is tízen-években mérhető már. Persze, aki a horgász mozgalomban töltötte élete nagy részét, nem tud ettől teljesen elszakadni, hiszen saját egyesületeikben továbbra is vezető tisztségeket töltenek be, illetve dr. Táncsics Aladárt a Bakony Balaton Horgász Szövetség küldöttei tiszteletbeli elnökké nevezték ki és honlapjainkat Ő szerkeszti a továbbiakban is!

A tisztújító küldöttgyűlésen egy generációnyit fiatalítva, ügyvezető elnöknek Császár Erzsébetet, elnöknek pedig Hegedüs Ákost választották a küldöttek, valamint a megszaporodott feladatok ellátása érdekében az elnökség létszámát 7 főről, 9 főre emelték.  

Bakony – Balaton Horgász Szövetség az 1993 májusában megalakult Horgász Egyesületek Veszprém Megyei Szövetsége (HEVMESZ) jogutódja.

A Szövetség  saját kezelésű vízterülettel is  rendelkezik (Kígyós-patak), de tagságunk zömében az egyesületi – esetenként országos hírű - saját vizeken illetve a Balatonon horgászik. Szövetségünk tehát a Bakony – Balaton érdekeltségű horgászok, egyesületek szervezett közössége.

Taglétszámunk 2021-ben elérte a 9000 főt akik 34 tagegyesületbe tömörülve hódolnak szenvedélyüknek. Stratégiai célként tűzzük ki ennek a létszámnak a folyamatos bővítését.

Szövetségünk az alapszabályában rögzítettek szerint dolgozik és a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) tagszervezeteként tevékenykedik.

Elsődleges feladataink:

A Szövetség és a tagegyesületek érdekeinek védelme és képviselete. A tagegyesületek alapszabályszerű működésének segítése. A horgászati feltételek javítása. A tagegyesületek tisztségviselőinek szakmai felkészítésében való közreműködés, a horgász egyesületek szakmai munkájának (ifjúsági, verseny, környezetvédelmi stb. tevékenységek) segítése. Önálló szövetségi rendezvények szervezése. Kiemelt feladatnak tartjuk a jövő nemzedékével való foglalkozást, a gyermek és ifjúsági horgászok nevelését, képzését. Hét horgászvizsga bizottságot működtetünk, ahol a legkorszerűbb informatikai eszközökkel tartjuk az on-line horgászvizsgákat.

Támogatjuk tagegyesületeink pályázati törekvéseit, ezek elkészítéséhez szakmai segítséget nyújtunk. Elsőként kifejlesztettük az érintésmentes jegyvásárlást biztosító @ irodáinkat.

Magunkévá tettük és teljes egészében támogatjuk a Magyar Országos Horgász Szövetség 2021.11.03.-i választmányi ülésének a magyar horgászmozgalom struktúráját, működését jelentős mértékben átformáló - határozataiban foglaltakat, ezek között is kiemelt figyelemmel a V-15/2021. sz. A horgászszövetség 2021-2024. évi stratégiai célkitűzéseiről, a V-16/2021. sz. "A tagszövetségi minimum feltételekről", a V-20/2021. sz. "A területi illetékesség egyes kérdéseiről és a tagszövetségi    gyűjtőegyesületekről", a V-22/2021. sz. "A horgászszövetségi szankciók rendszeréről" határozatokra.

Szövetségünk nyitott

Szívesen várunk és hívunk minden olyan Veszprém megyei civil szervezetet, horgász egyesületet tagjaink közé, amelyek a Balaton – Bakony vonzáskörzetében tevékenykednek, vagy e térségben fejtik ki tevékenységüket.

Szeretettel hívunk és várunk minden olyan Veszprém megyei horgász egyesületet, civil szervezetet amelyek tagjai a Balatonon horgásznak és a balatoni horgászati feltételek javítása érdekében velünk együtt szükségesnek látják és tartják az eddigieknél egységesebb közös véleményalakítást és véleménynyilvánítást, a közös fellépésben rejlő lehetőségek teljesebb körű kibontakoztatását.

Honlapunk nyitott

Nyitott a horgászok észrevételeinek és véleményeinek befogadására, közreadására. Kifelé is nyitott, célunk a horgász tagság széleskörű tájékoztatása a Szövetség, a tagegyesületek tevékenységéről. Honlapunk nyitott a „nem horgászok” felé is. Várjuk látogatásukat és szeretnénk ha minél többször visszatérnének.

"Belső honlapunk" (Infó) működtetése a Szövetség tagegyesületeinek, választott testületeinek és munkabizottságainak kapcsolattartását, az információcsere naprakészségét szolgálja.

Tisztelettel köszöntök minden látogatót:

                                                                                                                                     Hegedüs Ákos
                                                                                                                                            elnök


 
Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk javítani ezen az oldalon és a felhasználói élményen (pl: nyomkövető sütik). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.