Szabálytalan pecázás, pénztárcába vágó következmények

Mostanság sok helyen állnak sorba a horgászok, leadni a tavalyi fogási naplót, kiváltani az idei engedélyeket. Az év végét követő "bárhová, csak boltba ne" bénultság is kezd oldódni, meg fizetés is volt közben. Fokozatosan növekszik a horgászboltok látogatottsága. Akinek már megvan az új fogási naplója, a területi engedélye,  az már bogarássza - mert sok esetben csak bogarászni lehet a túl apró betűket, normálisan olvasni már nemigen - , hogy mi minden változott a helyi vagy az országos horgászrendekben. Szóval készülünk a szezonra!

Alkalmi "közvélemény kutatásaim" eredményei azt mutatják, hogy ez a tél végi kíváncsiskodási láz a pecások jelentős részénél lelohad a "lehetőségek" számbavétele után és nemigen folytatódik a "következmények" környékén való körbenézéssel. Pedig itt is vannak újdonságok és van bizony új és fontos jogszabály is.

A horgászberkekben már lassan megszokott igencsak év végi terminusban jelent meg a 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet "a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról". Megjelent, azóta már hatályba is lépett és gondolom, hogy akiknek napi feladata ezen új rendelet nem is kevés előírását a gyakorlatban betartatni, szintén készülnek a szezonra! Mindez úgyhiszem jó alkalom arra, hogy mi is beszéljünk a horgászathoz kapcsolódó ellenőrzésekről, pontosabban az ellenőrzések bizony - bizony gyakori, ha nem is húsba, de az eddigieknél jobban a pénztárcába vágó következményeiről.

Amire elsőként a figyelmet irányítani szeretném, az nem más mint a "halgazdálkodási és a halvédelmi bírságok" természete. Bizony ők már keményebbek, ők is már az új fiúkhoz tartoznak. Csak névrokonságban vannak a jó öreg szabálysértési bírsággal (bírság, bírság).  Ők már nem azt mérlegelik, hogy ha megtörtént ami megtörtént, akkor ugyan miért úgy történt? Akarta? Nem akarta, csak úgy esett az a dolog? Ja, életében ez az első? Kicsinyke megtévedés? No persze nem szabályos, de most az egyszer... De ha nem, akkor legközelebb már toll és jegyzőkönyv. De ez a pepecselő világ már a múlté. Az új fiúk csak arra kíváncsiak, hogy megtörtént vagy nem! Nincs kis disznóság és nagy disznóság. Csak szabálytalanság van. És ha van szabálytalanság akkor viszont nincs mese, csak bírság. Az meg annyi amennyi.  Amennyi elő van írva. Nincs mérlegelés. Mert bizony nem is lehet mérlegelni, nem engedi a jogszabály.

Egy kicsit belelendültem, pedig talán két szó jobban jellemezné a bírságok (bírságolások) mai helyzetét mint a sok duma. Egyszerűbb ha csak azt jegyezzük meg, hogy a "bírságolható" bizony szép lassan átváltozott "bírságolandó"-vá. A szúbjektiv felelősség helyébe az objektív felelősség lépett.
Ne sajnáljuk magunkat, nemcsak nálunk pecásoknál, az élet majd minden területén ez a helyzet. Gondoljunk csak a közlekedésre és sok minden másra. Van viszont egy gyanúm, hogy ott is (példának okául maradjunk a közlekedésnél) és bizony a horgászatnál is jó részben magunknak kerestük a bajt. Azt hittük sokszor, hogy a kicsi szabálytalanság csak egy kis csínytevés. Aztán a sok kicsi bizony sokra ment. Jó, tudom, sokan, nagyon sokan vannak akik még egy kicsit se léptek soha fére. Azt viszont nem tudom, hogy ez a sok jó ember (derék pecás) nem hunyta-e be a szemét vagy nem nézett-e fére, amikor bizony figyelmeztetni kellett volna a másikat. Vagy szólni neki, Komám nem túl kicsi az a hal? Nem sok az a három (négy-öt) pecabot? Haver, nem sajnálod azt a szegény asszonyt? Már a harmadik kosár halat cipeli fel a falúba, amikor még szűz a fogási naplód...

Másodjára nem lehet más a kérdés, hogy akkor most hogyan is tovább? Nem kell sokat gondolkodni, csak túl kell járni az új fiúk, "a keményebb bírságok" eszén. Egyszerűen nem kell okot adni a bírságolásra. Szép magyar igaz szóval a szankcionálásra. Aztán már hoppon is maradtak. Meg mi is (talán, vagy csak előbb- utóbb) jobban érezzük magunkat. Figyeljünk oda magunkra és nem ártana, ha végre egy kicsit másokra is. [Még akkor is ha a másik falubeli, ha a menyem rokona, vagy  szintén az én egyesületem tagja..]
Nagyon régóta vagyok (koca)pecás, rengeteg horgászt ismerek. Ilyent is és olyant is. Tapasztalatom, hogy sokan nem tudatosan szegik meg a szabályokat, inkább csak lustaságból, figyelmetlenségből vagy akár csak dacból. Nem biztos, hogy az ősi vadászösztönből eredező rabsic hajlam tör elő azokból, akik a két bedobott fenekező mellett előveszik a gyerek spiccbotját egy kicsit snecizni, mert estefelé jó lesz az a süllőre, balinra. (No meg a macskára is gondolni kell.) Inkább csak lusta a spori ezért a kis "snöcizésért" nem érdemes felszedni a végre jó helyre bedobott fenekezőt. Vagy csak azért mert már igencsak unatkozik, órák óta még egy mozdítás sincs. A három bot viszont csak- csak három bot, érdemes utánanézni, hogy ez halvédelmi bírságban mennyit is taksál.
Másik barátom (szintén öreg, úgylátszik én is öregszem) viszont dacból nem vezeti rendesen a fogási naplót. "Nem veszem mindig elő mert úgyse látom rendesen a rubrikát, meg olyankor eszembe jut az az íróasztalnál ülő ... <nem írom ide a jelzőt, gyerekek is olvashatják> aki ezt legyártatta ilyen apró betűkkel." Nos ez a dac most már legkevesebb 10 000 forintot jelent mínuszba, de akár lehet az 50 000 Ft-.is! Ennyit bizony kár az ablakon át kidobni, no és ennyi pénzről már igencsak nehéz az asszonnyal elszámolni. <Nem mondtam el Gy. barátomnak - de hátha itt elolvassa - azt, hogy ha minden potyka után előveszi a naplót beírásra, annál többször eszébe fog jutni az a bizonyos íróasztalnál ülő ...., mert bizony megérdemli, hogy gyakran emlegessék "baráti szóval", mert aki ilyen használhatatlan fogási naplót kreál az.. Szóval No comment!>

Harmadjára, befejezésül jelzem, hogy a halvédelmi bírság kapcsán tudatosan nem említettem a szabálytalankodók magasabb osztályát, a tudatos, pofátlan haltolvajokat. Pedig van belőlük sajnos éppen elég. Velük kapcsolatba sokszor még a legmagasabb bírságösszeg is édes- kevésnek tűnik. Szeretem a közmondásokat, "sok igazság lakozik bennük" Akkor pedig egy idevágót, a haltolvajok figyelmébe: "Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik."

Ráadásként közreadom az alábbi táblázatot, melyet azért eszkabáltam össze, mert tudom, sokan nem szeretnek nyakatekert jogszabályi szövegezést olvasni. A táblázatban a kormányrendeletből csak a halvédelmi bírságot vettem figyelembe, mivel jobbára ez érinti a horgászokat. Ebből is kihagytam a kimondottan halászokat érintő passzusokat. Figyelmeztetek mindenkit, hogy a táblázat szöveges része kimondottan "konyhanyelv". Akinek a Korm. rendelet hiteles szövegére van szüksége, az a baloldali oszlopban megtalálja a konkrét jogszabályi hivatkozási helyet. A teljes jogszabály a COMPLES jogtárban is olvasható az alábbi linken: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400314.KOR&celpara=#xcelparam

Szóval, készüljünk, készülünk a szezonra!!

                                                                      Macska-hal

  

314/2014
(XII.22.)
Korm.

rendelet
szakaszai

 

 

A halvédelmi bírság kiszabására okot adó magatartások, cselekvések

 

 


Kiszabható
halvédelmi bírság
összegek
forintban

1.§ (1)                           a)  

              b)

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen
az állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy hiánya

a területi jegy hiánya


10 000 – 30 000 

25 000 – 50 000

1.§ (2) a)

           b)

a) Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy

b) olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át
az állami horgászjegy hiánya

 10 000 – 30 000 

3.§ a)

A fogási napló vezetésének elmulasztása

10 000 – 50 000 

4.§

 

a)

 

 

b)

c)

 d)

e)

 

f)

g)

 

h)

i)

 

 

 

 

j)

 

 

 

 

 k)

 

n)

 

 q)

Nem megengedett módon vagy eszközzel vagy tilalmi időben történő horgászat esetében

- elektromos eszköz engedély hiányában történő vagy attól eltérő használata

- mérgező vagy kábító hatású anyag alkalmazása

- robbanóanyag alkalmazása

- szúrószerszám alkalmazása

- búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata
- gereblyézés

- hurokvető halászati módszer, sorhoroggal, csapóhoroggal történő halfogás

- nyakzó hálónak engedély nélküli alkalmazása

- felmentés hiányában halgazdálkodási vízterületen az adott élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével egyező naptári időszakban olyan halászeszköz alkalmazása, amelynél nem biztosítható a fajlagos tilalommal érintett egyedek kíméletes visszaengedése

 

- felmentés hiányában halgazdálkodási vízterületen olyan halfogó eszköz vagy készülék, továbbá olyan fogási mód alkalmazása, amely az aktuális vízállás esetén a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók mederszelvényének felénél többet hossz- vagy keresztirányban elzár


-
megengedettnél több horog vagy horgászkészség, darabonként:

 

- horgászkészséggel a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása

 

- törvényben [Hhvtv. 46. § (4)bek.] nem szereplő egyéb, a Hhvtv. 46. § (1) bekezdése szerint tiltott fogási eszköz vagy fogási mód
500 000


500 000

500 000

100 000 – 500 000

100 000 – 500 000

100 000 – 500 000

100 000 – 500 000

200 000 – 500 000 

 

 

       50 000-200 000

 

 

 

  

50 000 – 300 000 
10 000 – 20 000 

 

 

20 000 – 100 000 

  

50 000 – 100 000

5.§

Nem fogható őshonos hal kifogásáért való bírság mértéke megegyezik a rendeletben megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értékével, azzal, hogy ha a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított érték alapján nem éri el a 10 000 forintot, akkor a bírság mértéke 10 000 forint, de maximum 500 000 forint

 

Számított összeg

10 000 és 500 000

között

6. § (1)

 

 

 

(3)

Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró – a halászattól vagy horgászattól eltérő – tevékenység

 

Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró horgászati tevékenység

 


10 000 – 100 000 

 50 000 – 100 000 

7.§

A halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel (horgászkészséggel) halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodás ha a jogosultságának igazolását a halgazdálkodási hatóságnál az előírt határidőn belül nem pótolja.


1.§szerinti összegek

min. 10 000

max. 50 000

8.§

A törvényben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján való tartózkodása 4. §-ban foglalt – az alkalmazni kívánt eszköz fajtájára megállapított – halvédelmi bírság megállapításának van helye.

 

4.§ szerint összegek

min. 10 000

max. 500 000

9.§

 

 

a)

 

 


b)

 

 


c)

Állami horgászjegy, igénylése során a rendeletben meghatározott nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevők bírsága

 

A halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősség tárgyában tett valótlan nyilatkozat esetén


az érvényes állami horgászjeggyel (ideértve a turista állami horgászjegyet is)
, állami halászjeggyel, illetve halászati engedéllyel való rendelkezésre vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén:


a fogási napló leadására vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén
:

 

  

 

100 000 

 50 000


10 000

10.§

A jogszabályban (133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. melléklet)en meghatározott, igazolatlan eredetű hal vagy haltermék forgalmazása esetén a bírság mértéke az igazolatlan eredetű hal fajától, mennyiségétől vagy a haltermék mennyiségétől függ

 

 

100 000 - 500 000

11.§

A hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezet, táplálékanyag, szennyezőanyag halgazdálkodási vízterületre való kijuttatása esetén kiszabható halvédelmi bírság

  

20 000 – 500 000

12.§ (1)

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal jogosulatlan kifogását megvalósító személyre kiszabható halvédelmi bírság mértéke a rendeletben megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján számított összeg azzal, hogy ha a bírság mértéke az egyedenként számított érték alapján nem éri el a 10 000 forintot, akkor a bírság mértékét 10 000 forintban kell megállapítani, továbbá a bírság összege nem haladhatja meg az
500 000 forintot

Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett más hasznos víziállat jogosulatlan kifogása esetén kiszabható bírság

Számított összeg


10 000 és 500 000


között

 

 

 

10 000 – 100 000

13.§

A vízilétesítmény üzemeltetője bírságolható, ha a vízilétesítmény üzemeltetője a törvényben [Hhvtv. 19. § (1) vagy (3)] foglaltaknak ismétlődő jelleggel nem tesz eleget és emiatt jelentős halpusztulás következik be

  

50 000 – 500 000

Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk javítani ezen az oldalon és a felhasználói élményen (pl: nyomkövető sütik). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.