V-20/2021. sz. határozat:  A területi illetékesség egyes kérdéseiről és a tagszövetségi gyűjtőegyesületekről. 

V-20/2021. sz. határozat:  A területi illetékesség egyes kérdéseiről és a tagszövetségi gyűjtőegyesületekről. 

1. A Választmány az átlátható működés és a horgászok kiszolgálása érdekében meghatározza, hogy a tagszövetség illetékességi területe a tagszövetség székhelye szerinti megye területe, valamint minden olyan szomszédos megye, ahol 2017.01.01- jén legalább öt horgászegyesület a tagszövetség tagja volt azzal, hogy ha a tagszövetségi tag horgászegyesület halgazdálkodási vízterületet hasznosít, akkor esetében a székhely szerinti illetékességi besorolást felülírja a vízterület elhelyezkedése szerinti illetékességi besorolás.
2. Az illetékességi területet a tagszövetségi vagy a tagszövetségi tagegyesületi értékesítési pontok elhelyezkedése nem befolyásolja.
3. A Választmány elrendeli, hogy 2022.01.01-től a tagszövetségek tagegyesületet csak az illetékességi területükről vehetnek fel, kizárólag minden év január első vagy szeptember első napjával, a jelen határozatban külön megfogalmazott korlátozások mellett.
4. A Választmány elrendeli, hogy 2022.01.01-től – a horgászegyesület nyilvántartott létszámától függetlenül – az illetékességi területen kívül eső horgászegyesületeknek a tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételéhez az OHSZK előzetes támogatása szükséges.
5. A Választmány elrendeli, hogy 2022.01.01-től az illetékességi területen belüli, víz nélküli egyesületek megalakulása esetén annak a tagszövetséghez történő
tagegyesületi felvételéhez az egyesület létszámától függetlenül az OHSZK előzetes támogatása szükséges.
6. A Választmány elrendeli, hogy 2022.01.01-től az illetékességi területen belüli halgazdálkodási vízterületen egy újabb horgászegyesület megalakulása esetén annak a tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételéhez az egyesület létszámától függetlenül az OHSZK előzetes támogatása szükséges. 

7. A Választmány megállapítja, hogy 2022.01.01-től az illetékességi területen belül az 500 fő feletti nyilvántartott létszámmal rendelkező horgászegyesület tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételéhez az OHSZK előzetes támogatása szükséges.
8. A Választmány megállapítja, hogy 2022.01.01-től az illetékességi területen belül az 500 fő feletti nyilvántartott létszámmal rendelkező horgászegyesület tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételének jóváhagyása tagszövetség hatásköre marad.
9. A Választmány megállapítja, hogy 2022.01.01-től az illetékességi belül az eddig nem MOHOSZ szervezeti körbe tartozó, önálló halgazdálkodási vízterülettel rendelkező horgászegyesület tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételének jóváhagyása tagszövetség hatásköre marad.
10. A Választmány megerősíti, hogy az előírt illetékességi- és létszámfeltételektől függetlenül sem vehető fel az OHSZK előzetes támogatása hiányában olyan horgászegyesület, melyet más tagszövetség kizárt, nem rendelkezik legitim vezetéssel, folyamatban lévő bírósági eljárás-, ügyészségi felügyeleti eljárás alatt áll, nyilvántartott köztartozása van, illetve más tagszövetséggel, vagy az OHSZK szervezetével a pénzügyi elszámolása nem rendezett.
11. A kötelező horgászegyesületi tagság, mint a horgászat gyakorlásának egyik jogi feltétele rugalmas és szolgáltatói szemléletű biztosítása, a minőségi és átlátható horgász ügyvitel támogatása, valamint a szétaprózódott, a jogszabályban és választmányi határozatban előírt egyesületi ügyviteli feladatokat ellátni nem képes vagy nem kívánó kislétszámú-, továbbá a tagsággal arányos vízterületre vonatkozóan halgazdálkodási hasznosítói joggal nem rendelkező, a jogszabályban és választmányi határozatban előírt egyesületi ügyviteli feladatokat ellátni nem kívánó, valós közösségi szolgáltatásokat nem nyújtó nagylétszámú egyesületi formák feltárt működési anomáliáira tekintettel a Választmány támogatja és ösztönzi a tagszövetségi gyűjtőegyesületek, mint önálló jogi személyek létrehozását, vagy meglévő szervezetként történő szerződött tárgyi feladatellátását.
12. Gyűjtőegyesülete csak halgazdálkodási hasznosító tagszövetségnek lehet.
13. Gyűjtőegyesülete csak a tagszövetségi minimumfeltételeket teljesítő tagszövetségnek lehet.
14. Egy tagszövetségnek egy, halgazdálkodási hasznosítónak nem minősülő gyűjtőegyesülete lehet.
15. A gyűjtőegyesület székhelye lehetőleg a tagszövetség székhelye, ettől eltérni csak az OHSZK egyetértésével, alapos indokkal lehet.
16. A gyűjtőegyesület elsődlegesen a tagszövetség központi ügyfélszolgálati irodájában, a tagszövetség nyitvatartási ideje alatt (de legalább a tagszövetségi minimumfeltételekről szóló külön választmányi határozat által meghatározott heti nyitvatartási időben) jogosult és köteles ellátni a horgász okmányolással (különösen az egyesületi tagság létesítésével kapcsolatos) ügyviteli feladatokat.
17. A gyűjtő egyesület további, maximum 2 értékesítési ponttal rendelkezhet, kizárólag a tagszövetség OHSZK által meghatározott illetékességi területén, ettől eltérően kivételként, ha gazdasági társaság által kezelt halgazdálkodási vízterületről van szó, akkor az OHSZK előzetes hozzájárulásával az értékesítési pontok száma megemelhető.
18. A tagszövetség és a gyűjtőegyesület a horgászt ezen egyesület választására nem kötelezheti, előnyt számára kizárólag az elérhetőséggel, a gyors  adminisztrációval és a kedvező (a külön választmányi határozatban előírt egyesületi tagdíjminimum kétszeresét meg nem haladó) tagdíjakkal biztosíthat.
19. A gyűjtőegyesület a horgászszövetségi támogatási rendszerekből csak normatív támogatásokat veheti igénybe.

20. A gyűjtőegyesület realizált bevételeiből az egyesület közvetlen működési költségei  levonása után keletkezett teljes éves tagdíjbevételi és egyéb   énzmaradványt (quasi eredményt) kizárólag a tagszövetsége által kezelt halgazdálkodási vízterületek halasítására, legkésőbb a tárgyévet követő évben történő pénzügyi teljesítéssel fordíthatja.
21. A MOHOSZ OHSZK, a tagszövetség és a gyűjtőegyesület köteles egymással egy, a jelen választmányi határozat tartalmával megegyező háromoldalú együttműködési megállapodást kötni, melynek minden részlete és ezt követően minden éves pénzügyi elszámolás az OHSZK, az érintett horgászszervezetek és horgászok számára nyilvános.
22. A gyűjtőegyesületek aktuális listája, elérhetősége a MOHOSZ weblapján folyamatosan feltüntetésre kell, hogy kerüljön. 
23. A tagszövetségi vagy a tagszövetségi tagegyesületi értékesítési pontok ellátási területre, horgászszervezetre vonatkoztatott hatásköréről általános szerződési feltétel alapú MOHOSZ vagy Horgászjegy Kft. szerződés rendelkezik azzal, hogy a horgászszervezet az általa létrehozott, beszervezett értékesítési pont tevékenysége tekintetében teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséget köteles vállani.
24. Jelen határozat a tagszövetségek és a horgászegyesületek vonatkozásában általános szerződési feltételeknek minősül.
25. A Választmány felkéri az OHSZK-t, hogy a MOHOSZ Alapszabályának felülvizsgálata során, illetve a tervezett, külön választmányi határozatban rögzített, illetve rögzítendő tagszövetségi, majd tagszövetségi tagegyesületi minta alapszabályokban a szükséges változtatásokat vezesse át.
26. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-30/2016. sz. határozat 3-6. bekezdése, valamint a V-39/2016. sz határozat. 
Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk javítani ezen az oldalon és a felhasználói élményen (pl: nyomkövető sütik). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.