Ülésezett a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács

A BalatonTegnap (november 16.) Siófokon ülésezett a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács. Dr. Szabó István elnökletével a  testület megvitatta majd jóváhagyta a Szabó Péter titkár által beterjesztett 2018. évi programtervét. Ezt követően a "A Balaton vízmérlege, a vízgyűjtő hidrológiai helyzete" címmel az Országos Vízügyi Főigazgatóság részéről Varga György,  "A legújabb Balatoni nádas minősítés eredményei" címmel a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről dr. Pomogyi Piroska tartott előadást a Tanács tagjai, valamint a tanácsülésre meghívott vendégek részére.

dr. Táncsics Aladár, a BBHSZ ügyvezető elnöke tanácstagi minőségében és egyben a  horgászok képviseletében  a második előadás vitájában vett részt. Hozzászólásában aggodalmát fejezte ki a balatoni nádállomány változatlanul romló helyzete felett. A jelenlegi állapotot előidéző okok közül - konkrét példákat is felemlítve - kiemelt néhányat  és részletesebben szólt a balatoni horgászcsónak kikötők  mindmáig megoldatlan kérdéséről.
Mindkét igen értékes előadásra hivatkozva szorgalmazta, hogy a Balaton életében' érdekelt civil szervezetek vezetői, az érintett önkormányzati vezetők  és más érdekeltek részére közös erővel kerüljön megszervezésre a Balaton tényleges helyzetét ismertető fórum/tanácskozás/konferencia. Meggyőződése szerint egy ilyen komplex ismeretanyag  egyrészről még jobban rávilágítana arra, hogy milyen összetett és milyen különböző tényezők összhatása folyásolja be a Balaton mindenkori állapotát.  Másrészről  a tenni akarók újabb jelentős muníciót kapnának a Balaton érdekében végzendő nem kevés munkájukhoz.


 

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k elemzésekhez, testreszabott tartalmakhoz és hirdetésekhez történő felhasználásához.